احراز هویت و شروع معامله

برای خرید و فروش در صرافی ارزبیتکس ابتدا حتما باید احراز هویت کنید و سپس معامله خود را شروع کنید.

احراز هویت در صرافی ارزبیتکس در 5 مرحله( تایید ایمیل،تایید تلفن همراه،تایید کارت ملی و کارت بانکی،تایید حساب بانکی،تایید تلفن ثابت و آدرس) انجام می شود.

(صرافی ارزبیتکس)

احراز هویت و شروع معامله در صرافی ارزبیتکس